AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

12 spotkanie robocze PSG

Więcej...

27.09.2013 (piątek), godz. 16:00, Hotel Miłosz Kaszuby

KONTAKT

KONTAKT

Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne

 

Siedziba:

ul. Sędzickiego 26A
83-300 Kartuzy

 

Przedstawiciel:

Michał Pellowski
tel.: 605657875

 

Adres e-mail:

psg@kartuzy.com

 

NIP: 5891994989

REGON: 221143292

Rejestr stowarzyszeń Starosty Kartuskiego: O.5051-10/10

Konto (Bank Millennium): 28 1160 2202 0000 0001 8247 8058

 

PISMA

PISMA

Znak sprawy: PSG-1/2011
Zapytanie odnośnie procedury aktualizacji ewidencji gruntow i budynkow przy okazji tzw. "I etapu" podziału lub rozgraniczenia nieruchomości.
WINGiK - zapytanie (PDF)
WINGiK - odpowiedź (PDF)


Znak sprawy: PSG-5/2011
Propozycja ujednolicenia składu dokumentacji technicznej.
Pismo (PDF)
Załączniki (PDF)


Znak sprawy: PSG-7/2011
Zapytanie odnośnie udostepniania numerycznej mapy zasadniczej w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej.
2011-07-01: WINGiK - zapytanie (PDF)
2011-07-28: WINGiK - odpowiedź (PDF)
2011-11-02: GUGiK - zapytanie (PDF)
2011-12-30: GUGiK - odpowiedź (PDF)


Znak sprawy: PSG-8/2011
Zapytanie odnośnie zakresu opracowania przy mapie d/c projektowych.
2011-11-02: WINGiK - zapytanie (PDF)
2011-11-22: WINGiK - odpowiedź (PDF)


Znak sprawy: PSG-3/2012
Zapytanie odnośnie podziałów nieruchomości rolnych i leśnych.
2012-04-27: WINGiK - zapytanie (PDF)
2012-05-28: WINGiK - odpowiedź (PDF)